Tag เอชไอวีและเอดส์คืออะไร

เอชไอวีและเอดส์คืออะไร

สำหรับบางคนก็ยังไม่รู้ว่าเอชไอวีและเอดส์คืออะไรซึ่วันนี้เราจะมาบอกถึงความแตกต่างของเอชไอวีและเอดส์กันว่ามันทั้งสองสิ่งนี้มีความแตกต่างกันอย่างไรบ้าง

จะเห็นได้ว่าทั้งสองโรคนี้ เอชไอวีและเอดส์ เป็นโรคที่ร้ายแรงเพราะเป็นโรคที่เป็นสาเหตุที่ทำให้คนที่ติดเชื้อเสียชีวิตได้และยังถือได้ว่าทั้งสองโรคนี้คือโรคติดต่อที่เป็นภัยคุกคามไปทั่วโลกโดยทั้งสองโรคนี้ถือได้ว่าร้ายแรงจนกระทั่งมีผู้เสียชีวิตจากโรคทั้งสองนี้รวมแล้วประมาณ 36.7 ล้านคนทั่วโลก

โรคเอดส์ถือได้ว่าเป็นระยะสุดท้ายของการติดเชื้อเอชไอวี

เอชไอวีซึ่งมีชื่อย่อมาจากคำว่า human immunodeficiency virus  เป็นเชื้อไวรัส ในขณะที่โรคเอดส์หรือ acquired immune deficiency syndrome คือกลุ่มอาการของโรคที่เกิดจากการติดเชื้อเอชไอวี โดยเชื้อเหล่านี้จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อระบบภูมิคุ้มกันที่เป็นของร่างกายของเรานั้นถูกเชื้อไวรัสทำลายลงไปจนกระทั่งร่างกายของผู้ป่วยนั้นไม่สามารถต่อสู้กับเชื้อโรคทั้งหลายที่เข้าสู่ร่างกายของเราได้นั่นเอง และผู้ที่ติดเชื้อเอชไอวีนั้นก็อาจไม่พัฒนาอาการจนเป็นผู้ป่วยโรคเอดส์เต็มขั้น

ผลกระทบของเอชไอวีและเอดส์ที่มีต่อร่างกายมนุษย์

ถ้าหากว่าร่างกายของเรามีการติดเชื้อเอชไอวี จะเป็นการทำให้เชื้อเอชไอวีนั้นทำการโจมตีใส่ร่างกายของเราโดยจะทำให้ส่วนคุ้มกันของระบบภายในร่างกายนั้นอ่อนแอลงจนทำให้ร่างกายของเรานั้นไม่สามารถที่จะต่อสู้กับเชื้อเหล่านั้นได้ซึ่งจะก่อให้เกิดการโจมตีขั้นรุนแรงที่มีผลทำให้ร่างกายของเราทรุดตัวอย่างรุนแรง

เป้าหมายของเอชไอวีก็คือการได้เข้าไปทำลายเซลล์ที่อยู่ในร่างกายโดยที่มีหน้าที่ต่อสู้กับเชื้อโรคต่างๆและการติดเชื้อไวรัสเหล่านี้

ชื่อของเซลล์นี้มีชื่อว่า CD4 (หรือเซลล์ T-helper) เป็นเซลล์ที่เป็นเม็ดเลือดขาวโดยมันจะมีหน้าที่ที่มีความสำคัญต่อการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย เชื้อเอชไอวีจะเข้าไปทำให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายของผู้ติดเชื้อนั้นมีอาการอ่อนแอลงจนทำให้เกิดโรคต่างๆตามมาได้ง่าย ในขณะที่คนที่มีระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายที่แข็งแรงก็จะสามารถต่อสู้กับเชื้อโรคเหล่านี้ได้ดีกว่านั่นเอง

ไม่ว่าจะเป็นความช้าเร็วของการดำเนินโรคและผลกระทบที่เชื้อเอชไอวีซึ่งมันจะมีต่อร่างกายนั้นก็เป็นการขึ้นอยู่กับผู้ติดเชื้อในแต่ละคน โดยเกิดจากปัจจัยหลายอย่างเช่น สุขภาพและอายุ รวมถึงความช้าเร็วในการได้รับการรักษา ล้วนเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินโรคทั้งสิ้น คนบางคนสามารถติดเชื้อเอชไอวีนานหลายปีโดยไม่มีอาการของโรคเอดส์

 

สนับสนุนโดย  ชุดตรวจเอดส์ ซื้อที่ไหน