Category บุหรีไฟฟ้า

ประเภทของบุหรี่ไฟฟ้า

บุหรี่ไฟฟ้าในตอนนี้มีมากมายแบบอย่าง แต่ว่าแบ่งได้ 3 ต้นแบบเป็น แบบที่ 1 (Cigalike) แบบที่ 2 (eGos) และก็แบบที่ 3 (Mods) โดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้

-บุหรี่ไฟฟ้าต้นแบบที่ 1 หรือที่รู้จักกันในชื่อ Cigalike มีรูปลักษณ์ภายนอก ทั้งยังทรงแล้วก็ขนาดที่คล้ายกับบุหรี่ธรรมดาทั่วๆไป แต่ว่าจะมีตัวที่ทำให้มีการเกิดไอแล้วก็ความร้อนเพิ่มเข้ามา

-บุหรี่ไฟฟ้าต้นแบบที่ 2 หรือที่รู้จักกันในชื่อ eGos มีลักษณะเหมือนบุหรี่ธรรมดาทั่วๆไปเหมือนกัน แต่ว่ามีขนาดใหญ่กว่า หรือมีทรงที่ต่างกันออกไป แล้วก็มีตัวถังซึ่งสามารถถอดออก แล้วก็เพิ่ม E-Liquid หรือ E-Juice ที่มีระดับนิโคติน หรือรสแล้วก็กลิ่นต่างๆได้ด้วยตัวเอง

-บุหรี่ไฟฟ้าแบบที่ 3 หรือที่รู้จักกันในชื่อ Mods มีลักษณะเหมือนบุหรี่ไฟฟ้าแบบ eGos แต่ว่ามีขนาดใหญ่กว่า รวมทั้งสามารถปรับแรงกดดันไฟฟ้า ขนาดของตัวที่นำมาซึ่งไอรวมทั้งความร้อน รวมทั้งขนาดแล้วก็จำนวนของ E-Liquid หรือ E-Juice ได้ตามความต้องการของผู้ใช้แต่ละคน

บุหรี่ไฟฟ้ากับกฏหมายประเทศไทย

ในตอนนี้ บุหรี่ไฟฟ้า ยังไม่อาจจะจำหน่ายกันได้อย่างแม่นยำโดยชอบด้วยกฎหมายประเทศไทย มีการลักลอบนำเข้ามาจำหน่ายผ่านตลาดมืดหรือหรือทางอินเทอร์เน็ตโดยประกาศ ข้อบังคับ แล้วก็ความผิดพลาดที่เกี่ยวเนื่องกับบุหรี่ไฟฟ้าในประเทศไทยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้

ห้ามส่งออกหรือนำเข้ามาในอาณาจักร ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ บุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าที่ห้ามขายสำหรับเพื่อการนำเข้ามาในอาณาจักร พุทธศักราช 2557ถ้าฝ่าฝืนจะต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือปรับเป็นเงิน 5 เท่าของผลิตภัณฑ์ หรือทั้งจำทั้งยังปรับ

ห้ามขายหรือให้บริการ ตามคำสั่งคณะกรรมการป้องกันคนซื้อ เกี่ยวกับการห้ามขายหรือห้ามให้บริการผลิตภัณฑ์จำพวกบุหรี่ไฟฟ้ารวมทั้งน้ำยาสำหรับเพิ่มเติมบุหรี่ไฟฟ้า

-คนขาย จำต้องระวางโทษติดคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 500,000 บาท หรือทั้งยังจำทั้งปรับ

-ผู้สร้างหรือสั่งนำเข้ามาในราชอาณาจักร จำเป็นต้องระวางโทษติดคุกไม่เกิน 10 ปี หรือปรับไม่เกิน 1,000,000 บาท หรือทั้งยังจำทั้งปรับ

-ผู้ให้บริการ จำเป็นต้องระวางโทษติดคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 500,000 บาท หรือทั้งยังจำทั้งปรับ

-ถ้ามีการละเมิดจนถึงส่งผลให้คนอื่นมีอันตราย จะต้องระวางโทษติดคุกไม่เกิน 10 ปี หรือปรับไม่เกิน 1,000,000 บาท หรือทั้งยังจำทั้งปรับ