วิเคราะห์บ้านเมือง

วิเคราะห์บ้านเมือง

วิธีการจัดการกับความเครียดด้วยจิตที่สดใสเหตุของความเครียดนั้นเกิดจากความต้องการกับความจริงที่มันเดินสวนทางกัน สถานภาพของความเครียดนั้น มันจะขึ้นอยู่กับความอยากของคนว่ามีมากน้อยเพียงใด เพราะความเครียดมันก็เหมือนกับแขกที่ไม่ได้รับเชิญที่แวะทักทายเรา และนั้นก็แสดงให้เห็นว่าความเครียดมันไม่ใช่ตัวตนของเราจริงๆ แต่ที่เราเครียดเพราะเราเองที่บริหารจัดการกับความเครียดเหล่านั้นไม่เป็น